Όροι χρήσηςTerms of use

Όροι χρήσης – Πνευματικά Δικαιώματα

Το υλικό που υπάρχει στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Θεάτρου Συν-Επί (+,Χ),  εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.
Το υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Συν-Επί (+,Χ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αναπαραχθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρίας.
Όπου παραχωρείται άδεια χρήσης οπτικοακουστικού υλικού θα πρέπει αυτό να αναπαράγεται δωρεάν χωρίς να αλλοιώνεται η αρχική του μορφή και σημασία. Οπουδήποτε χρησιμοποιηθεί υλικό του παρόντος site θα πρέπει να δηλώνεται ρητώς η πηγή προέλευσής του και να υποδηλώνεται το δικαίωμα του φορέα του υλικού.
Η επωνυμία και η απεικόνιση του σήματος της Συν-Επί (+,Χ) αποτελούν κατοχυρωμένο σήμα και περιουσιακό στοιχείο της Συν-Επί (+,Χ) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς προηγούμενη άδεια της εταιρίας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όταν εγγράφεστε στο newsletter της Συν-Επί (+,Χ) μπορείτε να θέσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και μόνο, ανώνυμα. Δύναστε να διακόψετε την αλληλογραφία που δηλώνετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς οποτεδήποτε και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε άμεσα, σε τυχόν αίτημα σας.

Συντελεστές – Επιμέλεια ιστοσελίδας

Σχεδιασμός- Φιλοξενία
theSwitch.gr

Προγραμματισμός – Υλοποίηση
i-design.gr
Μεταφράσεις
Ευχαριστούμε τους α. Ελισάβετ Αντάπαση β. Ευτύχη Ευθυμίου γ. Βασίλειο Μπουλουγούρης για τις μεταφράσεις των κειμένων του site στα Αγγλικά.

Επιμέλεια Κειμένων-συντήρηση site 
Ελισάβετ Αντάπαση

Terms of use – Intellectual Right

Intellectual Right

The material presented on this web address constitutes intellectual property of the Civil Not Profitable Theatre Company Syn – Epi (+, X), unless declared differently.

Material that consists intellectual property of Syn – Epi (+, X) can be used and repeated only with the conform opinion of the company.

In all cases that authorisation of use is granted for all or part of the audiovisual material on the site, should this be repeated free of charge without any alteration of his initial form and meaning.
When parts or all of the material of the present site are used outside of this site the source of origin should be declared explicitly and the right of Syn – Epi (+,X) on the material should be clearly stated.
The name and logo of Syn-Epi (+, X) constitute guaranteed signal and financial element of the company and cannot be used without previous authorisation.

 

Protection of personal data

When you register in the newsletter of Syn-Epi (+, X) you can place your electronic address and only, anonymously. You are empowered to suspend this correspondence at any time and Syn-Epi (+,X)  is compelled to correspond immediately at your demand.

 

Site credits

Design- Hosting
theSwitch.gr

Programming – Development
i-design.gr

Translations

Syn-Epi (+,X) is obliged to a. Elisavet Antapassi, b. Eftihis Ethimiou and c. Vassilios Mpoyloygoyris for the translation to English of the texts appeared on this site.

Assiduity of Texts – maintainance of site 
Elisavet Antapassi